ثبت نام المپیاد فرزانگان۱

جهت استفاده از دوره ها در سایت ثبت نام کنید.
حتما کد ملی خود را با کیبورد انگلیسی وارد کنید.
مشخصات(ضروری)
لطفا فارسی تایپ کنید.
آدرس(ضروری)
انتخاب المپیاد(ضروری)

شماره حساب به نام حلیمه کاویان - بانك مسكن 310005554806 شماره کارت 6280231202079496

لطفا بعد از پرداخت هزینه المپیاد های انتخابی ، تصویر فیش پرداختی را به مسئولین تحویل دهید