برای ورود به کلاس در قسمت نام نام خود

و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

 

در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

ai
ai
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲
ai
ai
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۲
ai
ai
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲