برای ورود به کلاس نام خود و رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.
دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما شنیدن صدا یا میکروفن را فعال کنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

amozesh
amozesh
آگوست 2, 2022
amozesh
amozesh
جولای 31, 2022
amozesh
amozesh
جولای 26, 2022
amozesh
amozesh
جولای 19, 2022
amozesh
amozesh
جولای 17, 2022
amozesh
amozesh
جولای 13, 2022
amozesh
amozesh
جولای 11, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 28, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 21, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 19, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 16, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 14, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 12, 2022
amozesh
amozesh
ژوئن 6, 2022