برای ورود به کلاس نام خود و رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.
دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما شنیدن صدا یا میکروفن را فعال کنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

amozesh
amozesh
مرداد ۱۱, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
مرداد ۹, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
مرداد ۴, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
تیر ۲۶, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
تیر ۲۲, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
تیر ۲۰, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
تیر ۷, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
خرداد ۳۱, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
خرداد ۲۹, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
خرداد ۲۶, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
خرداد ۲۴, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱
amozesh
amozesh
خرداد ۱۶, ۱۴۰۱