برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

 در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

ansari-py-ml
ansari-py-ml
آذر ۷, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۷, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۵, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۴, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۳, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۳, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۲, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲۲, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۱۵, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۱۲, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۱۰, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۷, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۶, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۵, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۳, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۲, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آبان ۱, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
مهر ۳۰, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
مرداد ۲۲, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
مرداد ۶, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
ansari-py-ml
ansari-py-ml
تیر ۲۵, ۱۴۰۱