برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

 در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 28, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 18, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 16, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 15, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 14, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 14, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 13, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 13, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 6, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 3, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
نوامبر 1, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 29, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 28, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 27, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 25, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 24, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 23, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
اکتبر 22, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آگوست 13, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آگوست 10, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
آگوست 1, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
جولای 28, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
جولای 23, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
جولای 20, 2022
ansari-py-ml
ansari-py-ml
جولای 16, 2022