برای ورود به کلاس نام خود و رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.
دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما شنیدن صدا یا میکروفن را فعال کنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.

 


پنهان سازی جدول

chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۷, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۵, ۱۴۰۲
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۳۱, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۲۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۲۱, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
مرداد ۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
تیر ۱۸, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۷, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۶, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۲۳, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۸, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۱۶, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
فروردین ۹, ۱۴۰۱
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۲۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
اسفند ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۱۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
بهمن ۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
دی ۲۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
دی ۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
دی ۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۱۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۱۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آذر ۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۲۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۱۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
آبان ۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۷, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۵, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۲۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۸, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۳, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۲, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۱۱, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
مهر ۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۹, ۱۴۰۰
chemi-lamei
chemi-lamei
شهریور ۴, ۱۴۰۰