برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.

رمز ورود : 12345678


پنهان سازی جدول

class4
class4
ژانویه 26, 2023
class4
class4
ژانویه 19, 2023
class4
class4
ژانویه 12, 2023
class4
class4
ژانویه 5, 2023
class4
class4
دسامبر 27, 2022