برای ورود به کلاس در قسمت نام نام خود

و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

 

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

Dr.HamedTavakoli
Dr.HamedTavakoli
خرداد ۲۹, ۱۴۰۱
Dr.HamedTavakoli
Dr.HamedTavakoli
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱
Dr.HamedTavakoli
Dr.HamedTavakoli
آذر ۲۶, ۱۴۰۰