برای ورود به کلاس در قسمت نام نام خود

و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

 

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

farzanegan4r2
farzanegan4r2
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۲
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۲
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۲
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۲
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
farzanegan4r2
farzanegan4r2
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱