برای ورود به کلاس در قسمت نام نام خود

و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

 

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
آبان ۲۱, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
آبان ۱۶, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
آبان ۱۵, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
آبان ۱۴, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
آبان ۹, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
آبان ۸, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۳۰, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۲۶, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۲۳, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۱۹, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۱۶, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۱۲, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۹, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۵, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
شهریور ۲, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۲۶, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۲۲, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۸, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۵, ۱۴۰۱
Ostadmahdavifarbiology
Ostadmahdavifarbiology
مرداد ۱, ۱۴۰۱