برای ورود به کلاس نام خود و رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.
دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما شنیدن صدا یا میکروفن را فعال کنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۲
physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲
physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲
physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۲
physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۲
physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۲
physicraiszadeh
physicraiszadeh
مرداد ۱۸, ۱۴۰۱
physicraiszadeh
physicraiszadeh
مرداد ۱۷, ۱۴۰۱
physicraiszadeh
physicraiszadeh
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱
physicraiszadeh
physicraiszadeh
مرداد ۱۱, ۱۴۰۱
physicraiszadeh
physicraiszadeh
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱
physicraiszadeh
physicraiszadeh
فروردین ۲۱, ۱۴۰۱
physicraiszadeh
physicraiszadeh
آذر ۲۱, ۱۴۰۰
physicraiszadeh
physicraiszadeh
مهر ۳, ۱۴۰۰
physicraiszadeh
physicraiszadeh
تیر ۲۶, ۱۴۰۰
physicraiszadeh
physicraiszadeh
تیر ۲۳, ۱۴۰۰
physicraiszadeh
physicraiszadeh
تیر ۲۲, ۱۴۰۰