برای ورود به کلاس نام خود را در قسمت اول
و رمزی که در اختیار دارید را در قسمت رمز وارد و روی ورود به کلاس بزنید.

دانش آموزان عزیز در هنگام ورود حتما میکروفن یا هدفون(حالا فقط شنونده) را انتخاب کنید تا صدا برای شما فعال شود.
مجوز دسترسی به میکروفن را روی مجاز است یا Allow قرار دهید.

 

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
فوریه 27, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
فوریه 20, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
فوریه 14, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
فوریه 8, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
فوریه 5, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
فوریه 2, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 31, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 28, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 25, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 22, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 17, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 15, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 10, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 6, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
ژانویه 2, 2024
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
دسامبر 29, 2023
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
دسامبر 26, 2023
Shayanrahimi2
Shayanrahimi2
دسامبر 24, 2023