برچسب: markup

تگها و فرمتینگ

  دهکده وردپرس برای اولین بار در ایران، قالب های وردپرس را با بیش

ترازبندی تصویر

دهکده وردپرس برای اولین بار در ایران، قالب های وردپرس را با بیش از

ترازبندی متن

اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر