برای ورود به کلاس
در قسمت نام نام خود
و در قسمت رمز عبور ، رمزی که در اختیار دارید را وارد و روی join بزنید.

 در هنگام ورود میکروفن زیردکمه ورود را آبی و حتما ورود به جلسه را بزنید.

*رمز را حتما انگلیسی وارد کنید.


پنهان سازی جدول

ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 7, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
آگوست 4, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
جولای 28, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
جولای 20, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
جولای 14, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
ژوئن 30, 2022
ML-Alizadeh
ML-Alizadeh
ژوئن 23, 2022